Menu Close

Mokamos paslaugos

Eil. Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Kaina eurais Pastabos
1, Vartotojo pü méjimo iödavimas suau usiajam.
2. Vartotojo paiyméjimo ßdavimas moksleiviui nuo 14 m., neigaliam asmeniui, pensininkui I vnt. 0,30 Pateikus paiyméjimq
3. Vaktotojo p.üyméjimo dublikato Ndavimas visiems vartotojams 1 vnt. 2,00
4. Dokument ko i’avimas ir spausdinimas
4.1. Nespalvotas:
A4 fonnato vienpusis be vaizdinés mediiagos (nuotrauku, ieöinil , grafik ir kt.) I kopija 0,10
A4 formato vienpusis su vaizdine mediiaga (nuotraukomis, ie5niais, grafikais ir kt.) 1 kopija 0,15
A4 formato dvipusis be vaizdinés mediiagos (nuotrauku, pieöini , grafik ir kt.) 1 kopija 0,15
A4 formato dvipusis su vaizdine mediiaga (nuofraukomis, ieäiniais, grafikais ir kte 1 kopija 0,25
A3 formato vienpusis be vaizdinés medäagos (nuotrauku, ieöiniu, grafiku ir kt. 1 kopija 0,20
A3 formato vienpusis su vaizdine medi,iaga nuotraukomis, ieöiniais, grafikais ir kt,) I kopija 0,30
A3 formato dvipusis be vaizdinés mediiagos (nuotrauku, pieäni , grafiku ir kt. I kopija 0,30
A43fotmato dvipusis su vaizdine mediiaga (nuotraukomis, grafikais ir kt.) 1 kopija 0,45
4.2. S alvotas:
A4 fonnato vienpusis be vaizdinés mediiagos (nuotraukq, pieäniu, grafiku ir kt.) 1 kopija 0,30
A4 fotmato vienpusis su vaizdine mediiaga nuotraukomis, pieäiniais, grafikais ir kt.) 1 kopija 0,45
A4 formato dvipusis be vaizdinés medhagos (nuotrauku, pieäiniq, grafi ir kt.) I kopija 0,45
A4 formato dvipusis su vaizdine mediiaga nuotraukomis,                   grafikais ir kt.) 1 kopija 0,70
A3 formato vienpusis be vaizdinés mediiagos (nuotraukq, ieöini             •afi ir kt. 1 kopija 0,50
A3 formato vienpusis su vaizdine mediiaga (nuotraukomis, ie5niais, grafikais ir kt.) I kopija 0,75
A3 fonmto dvipusis be vaizdinés mediiagös (nuotrauku, pieöiniu, grafiku ir kt.) I kopija 0,75
A3 formato dvipusis su vaizdine mediiaga nuotraukomis, ieöiniais, grafikais ir kt.) 1 kopija 1,15
5. Dokumen skenavimas:
5.1. A4 formato skeneriu 1 usla is 0,15
5.2. A3 formato skeneriu 1 puslapis
Dokumentu parsiuntimas kitq biblioteku per tarpbibliotekini ir tarptautini tarpbibliotekini äbonementq pa,qo

‘kainius

6. Įrišimas
7. Laminavimas (A4) 1 lapas 1,00

 

Skip to content