Menu Close

Apie biblioteką

1936 m. įsteigtam Centrinio valstybinio knygyno Kaišiadorių skyriui buvo pavesta atlikti viešosios bibliotekos funkcijas. 1939 m. biblioteka tapo Kaišiadorių apskrities, o nuo 1950 m. – rajonine biblioteka. 1976 m., po bibliotekų centralizacijos, biblioteka tapo centrinė su 32 filialais. 1995 m. centrinė biblioteka pavadinta rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Dabar bibliotekos struktūrą sudaro skaitytojų aptarnavimo, spaudinių komplektavimo bei vaikų literatūros skyriai. Viešoji biblioteka turi 24 filialus.

Rajono bibliotekose 2004 m. buvo 9700 skaitytojų, apsilankė 145 tūkstančiai lankytojų. Fonduose sukaupta 294 tūkstančiai dokumentų, iš kurių 97 tūkstančiai yra centrinėje bibliotekoje. Prenumeruojama 117 pavadinimų periodinių leidinių.

Įgyvendinta keletas projektų, kuriuos rėmė Atviros Lietuvos fondas, Kultūros ministerija, Europos Komisijos delegacijos Informacijos centras. Parama sudarė sąlygas stiprinti informacinės visuomenės ugdymą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, išplėsti paslaugas skaitytojams. 2002 m. viešojoje bibliotekoje duris atvėrė informacinė interneto skaitykla.  Bibliotekoje vyksta literatūriniai renginiai, parodos, susitikimai. Kaupiama kraštotyros medžiaga apie Kaišiadorių kraštą ir jo žmones. Prie bibliotekos veikia literatų klubas „Gija“. Klubo pirmininku dirba rajoninio laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorius Jonas Laurinavičius. Klubas vykdo aktyvią literatūrinę bei leidybinę veiklą.

Skip to content